Muldvarpegift

Mange haveejere søger forgæves efter muldvarpegift. Det skyldes ganske enkelt, at der ikke findes egentlige giftmidler beregnet til bekæmpelse af muldvarpe på markedet. I hvert fald ikke midler, som private kan få fingrene i.

Muldvarpegift er nemlig ekstremt farligt og derfor er det kun erhvervsdrivende, der har gennemgået et særligt kursus i brugen af muldvarpegift, der kan købe det.

Det betyder, at private enten må klare sig med fælder og muldvarpesakse, eller de må vælge at få professionel hjælp.

Muldvarpefri hjælper med at bekæmpe muldvarpe i såvel haver, som på marker, golfbaner og des lignende.

Vi har deltaget i de relevante kurser arrangeret af Skadedyrlaboratoriet og kan derfor bekæmpe muldvarpe på sikker og effektiv vis.

Når vi hjælper folk med at blive muldvarpene kvit, bruger vi dog ikke muldvarpegift, men derimod fosforbrinteudviklende pellets, som vi lægger ned i muldvarpens gange. Når de kommer i kontakt med fugtigheden i jorden, vil de optage væsken og dermed udvikle fosforbrinte, som er en ekstremt farlig gasart, der dræber muldvarpene hurtigt og effektivt.

Når fosforbrinten bliver udviklet, siver den rundt i muldvarpens gange, og i løbet af 24 timer vil muldvarpe i det pågældende område være dræbt. I ni ud af ti tilfælde er en behandling rigeligt, men ved muldvarpeangreb tæt ved skov og vandløb, kan det være nødvendigt med flere behandlinger.

Samtidig skal jordtemperaturen være på 5°C eller derover, før muldvarpegiften virker, og de kan derfor ikke anvendes om vinteren.