Muldvarpen

Muldvarpen er et særpræget dyr

Muldvarpen

Muldvarpen er bedst kendt som et skadedyr, der ødelægger græsplæner. Det godt 15 cm store dyr er derfor enhver greenkeepers værste skræk, og derfor bruges der hvert år mange timer på at bekæmpe muldvarpene.

Den findes de fleste steder i Danmark, der er dog nogle få øer, der er sluppet for besøg – heriblandt Bornholm, Møn, Samsø og flere af de mindre øer i det Sydfynske Øhav. Flere af disse steder er man i stedet plaget af mosegrise.

Den er på mange måder et meget særpræget dyr. Den lever under jorden og lever af at spise insekter og regnorme. På grund af dens sorte skind og uvenlige udseende, var den i mange år fast bestanddel i forskellige dæmoniserende vandrehistorier, men sandheden er, at muldvarpe ikke er til fare for andet end græsplæner og regnorme.

Muldvarpen elsker fugtig jord

Muldvarpen hører egentlig hjemme i skoven, men den trives også ganske fint i helt almindelige haver. Det er nemlig den fugtige jord, med mange insekter, der tiltrækker den.

Muldvarpen er kendetegnet ved at have skovlformede forlemmer og små øjne, der er helt skjult af pelsen. Man formoder at muldvarpen er så godt som blind, og kun kan skelne lys fra mørke. Lugtesansen og følesansen er til gengæld knivskarpe, og de spiller en stor rolle for muldvarpen i dens daglige liv. Den lever først og fremmest af regnorme, men den fortærer også store mængder af insektlarver.

Muldvarpen tilbringer det meste af sit liv under jordens overflade, hvor den afsøger sit gangsystem for byttedyr eller graver nye gange.
Den får ét kuld unger om året, og det sker normalt først på sommeren. I gennemsnit får en hun muldvarp fire unger, men kuldstørrelsen kan variere en del. Et par måneder efter muldvarpeungerne er kommet til verden, forlader de moderens gangsystem, og går i gang med at lave deres egne.

Muldvarpen er enhver haveejers skræk

Muldvarpen er i sig selv et uskadeligt dyr, men den kan forvolde stor skade på græsplaner, marker og prydhaver, når den graver sine gangsystemer. Muldskud er nemlig ikke bare irriterende at se på, de kan også beskadige maskiner og forskelligt materiel, når der skal høstes.
Da den er et rovdyr, spiser den ikke planter, men den kan af og til presse planter op af jorden.

Selve bekæmpelsen af muldvarpe foregår mest effektivt ved hjælp af gasning, som man kun må udføre med autoriseret kursusbevis for anvendelse af fosforbrinteudviklende pellets til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.